ขอเชิญประชุมกิจกรรม "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการศึกษา

โพสต์6 มี.ค. 2561 08:05โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2561 08:05 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแดงเจริญทอง บ้านท่าค้อฯ บ้านวังตามัว สุนทรวิจิตร ศรีโพนทอง และบ้านฝั่งแดงฯ...ตามที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 57 โรงเรียน จาก 9 จังหวัด ได้ร่วมกันออกแบบการเรียนการสอนภายใต้ชื่อ "จัดการศึกษาที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้งสร้างสุขภาวะสู่ความยั่งยืน" เป็นโครงการลักษณะวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปีการศึกษา คือ เดือนมีนาคม 2560-เมษายน 2561 จึงมีการจัดกิจกรรมให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงกาดังกล่าวจัดแสดงนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการศึกษา ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบอลรูมแกรนด์ โรงแรมฟอร์จูนรีเวอร์ จังหวัดนครพนม และสำหรับวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 12.00-16.30 น. ผู้บริหาร 57 คน ครู 57 คน จาก 9 จังหวัด ร่วมถอดรหัสกิจกรรมแนวทางที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุณีอุปถัมภ์ (สำหรับคุณครู)  ห้องประชุมรวมใจ 1 (สำหรับผู้บริหาร) นั้น
            ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียน /ครูผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว /โรงเรียนละ 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมวางแผน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น...คลิกอ่านรายละเอียด