ขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทย ป.6 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย

โพสต์19 ม.ค. 2560 03:23โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2560 07:29 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด...ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) มีโครงการทดสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบอัตนัยในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเตรียมความพร้อม ดังกล่าว ในวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1 โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 อำเภอเมือง/อำเภอปลาปาก เวลา 09.00-12.00 น. กลุ่มที่ 2 อำเภอธาตุพนม/อำเภอเรณูนคร/อำเภอนาแก/อำเภอวังยาง เวลา 13.00-16.00 น...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม