ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 เหลียวหลัง แลหน้า การวัดผล ประเมินผลและวิจัย

โพสต์29 ธ.ค. 2560 01:56โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2561 23:02 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด...ด้วย สาขาวิชการวัดและการประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ "การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26" ในระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเอวานีขอนแก่น โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  และลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://sites.google.com/kku.ac.th/watpon26 โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์จากต้นสังกัด โดยไม่ถือเป็นวันลา...คลิกอ่านรายละเอียด