ขอเชิญเข้าร่วมจัดงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA) ครั้งที่ 9

โพสต์5 ต.ค. 2559 08:03โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา...ด้วย สพฐ. ได้เข้าร่วมจัดมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒฯาวิชาชีพครู หรือ EDUCA 2016 ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา และหน่วยงานสำคัญทางด้านการจัดการศึกษาของประเทศ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 การจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด SCHOOL AS LEARNING COMMUNITY หรือโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อเด็กและผู้เรียนอย่างแท้จริง ในการนี้ สพฐ. ขอให้ศูนย์ประสานงานแลสนับสนุนการศึกษาทางไกลทั้ง 18 ภูมิภาค คัดเลือกโรงเรียนในภูมิภาคที่รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 โรงเรียน ซึ่งศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ภูมิภาค 11 ได้มีมติคัดเลือกโรงเรียนของท่าน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ DLIT ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2559 ณ เมืองทองธานี ทั้งนี้ขอให้ทุกโรงเรียนเดินทางมาเตรียมการจัดบูธล่วงหน้าในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดย สพฐ.ได้จัดสรรค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักมาพร้อมนี้ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments