ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online)

โพสต์6 ก.พ. 2562 00:58โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 01:01 ]
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เอกสารดังแนบ)...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online) ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ส่งบัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม นั้น
        ในการนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามบัญชีรายชื่อเข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนขั่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยนำอุปกรณ์ และเอกสารรายละเอียด ดังนี้
             1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ใช้ระบบปฏิบัติการ Window 7 ขึ้นไป มีระบบเชื่อมต่อสัญญาณ wireless
        2. E-mail address
        3. สำเนาเอกสารการขออนุญาตไปราชการ
        4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
        5. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive หรือ HDD Eternal
        6. ปลั๊กสามตา ความยาวของสายไฟไม่ต่ำกว่า 5 เมตร
        คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม