โครงการติดตามการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ปฐมวัยตามแนวมอนเตสซอรี ในบริบทของ สพฐ.

โพสต์15 ธ.ค. 2559 02:09โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2560 02:18 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ และบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์...ด้วย สพฐ.มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยตามแนวมอนเตสซอรี ในบริบท สพฐ. และ สพป.นครพนม เขต 1 ได้ส่งบุคลากรในโรงเรียนของท่าน เข้ารับการพัฒนาที่โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด ในช่วงเดือน เมษายน 2559 จำนวน 10 วัน นั้น บัดนี้ สพฐ. โดยสำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ จะมาติดตามการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ปฐมวัยตามแนวมอนเตสซอรี ในบริบท สพฐ. ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อม เพื่อรับการติดตามการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ปฐมวัยตามแนวมอนเตสซอรี ในบริบท สพฐ.ในครั้งนี้ด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม