โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561

โพสต์29 ธ.ค. 2560 02:23โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2561 23:01 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง...ด้วย สพฐ. และศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานโครงการคัดลเือกข้าราชการครูเพื่อเข้าร่วมโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดรับทราบ หากมีข้าราชการครูสนใจขอดูรายละเอียดได้ที่กลุ่มนิเทศฯ  ส่งรายชื่อพร้อมหลักฐานถึงคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 8 มกราคม 2561...คลิกอ่านรายละเอียด

                                                      หนังสือราชการ