โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

โพสต์5 ก.ย. 2561 17:34โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2561 21:07 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม... ตามที่ สพฐ. มอบสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ดำเนินการเรื่องโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ และอนุมัติให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECCQA และจัดทำแนวทางการดำเนินการ Coaching เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ไปแล้วนั้น
        สพฐ. สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงได้แจ้งแนวทางการดำเนินการเพื่อพัฒนาโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศ และแนทางการประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ระดับ ScQA และระดับ OBECQA ของปี 2561-2562 เพื่อให้มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงให้โรงเรียนพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  คลิกอ่านรายละเอียด....