โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์20 มิ.ย. 2560 16:05โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2560 16:07 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ บ้านหนองค้าโคกกุง ปลาปากราษฎร์บำรุง และศรีโพนทองวิทยา....ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยกำหนดกิจกรรม PLC โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุุนายน 2560 และศึกษาดูงานในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
        สพป.นครพนม เขต 1 พิจารณาเห็นว่าบุคลากร ตามรายชื่อต่อไปนี้ เข้าร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 รายละเอียดดังแนบ
           1. นางประเสริฐ  บริโปร ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ ร.ร.อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
        2. นางรัตรดา  ศรีพิพัฒนกุล ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหนองค้าโคกุง
        3. นางสมสมัย เสนาะเสียง ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.ศรีโพนทองวิทยา
        4. นางพิสมัย ศรีวรมย์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.ปลาปากราษฎร์บำรุง
           คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments