โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์13 มิ.ย. 2560 19:10โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2560 19:11 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนคุณธรรม จำนวน 92 โรง)...ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และได้ดำเนินการ กิจกรรมที่ 1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน และแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม จำนวน 92 โรงเรียน ผู้เข้าอบรม จำนวน 574 คน และกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนิเทศ กำกับติดตามโรงเรียนคุณะรรม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว นั้น
        บัดนี้ สพป.นครพนม เขต 1 กำหนดการจัดกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับมูลนิยุวสถิรคุณ (การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ) ในการนี้ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และครูรับผิดชอบ 1 คน (รวม 2 คน) เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1...คลิกอ่านรายละเอียด

Comments