โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

โพสต์20 มิ.ย. 2560 16:40โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2560 23:35 ]
เรียน ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ บ้านนายอ บ้านนากุงยางคำ ปลาปากราษฎร์บำรุง แนุบาลนครพนม และบ้านนาดอกไม้....ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 จำนวน 13 รายการ และมีกิจกรรมที่ต้องส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ จำนวน 2 กิจกรรม 6 รายการ ได้แก่ อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ทุกระดับชั้น และกิจกรรมเขียนตามคำบอกทุกระดับชั้น ไปสอบคัดเลือกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 รายงานตัวเวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
        เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สพป.นครพนม เขต 1 ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูที่มีรายชื่อตามคำสั่งเดินทางไปราชการในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตามโครงการ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเบิกจ่ายจาก สพป.นครพนม เขต 1...คลิกอ่านรายละเอียด