โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

โพสต์13 มิ.ย. 2560 19:01โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2560 19:01 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน... ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 ได้ส่งคำสั่ง สพป.นครพนม เขต 1 ที่ 223/2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ตามคำสั่งดังกล่าวได้แจ้งให้คณะกรรมการตามคำสั่งเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเครื่องมือคัดเลือกนักเรียนในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เนื่องจากในวันดังกล่าว สพป.นครพนม เขต 1 มีงานราชการเร่งด่วน จึงขอเลื่อนการประชุมมาเป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมหนองบึก 3 ศูนย์การประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด และกำหนดการแข่งขันวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments