โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

โพสต์13 มิ.ย. 2560 18:39โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2560 18:40 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน และประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย... ด้วย สพฐ. ได้กำหนดวันจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2560 โดยแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น มุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหลวง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
        เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนและเครือข่ายดำเนินการ ดังนี้
        1. ระดับประถมศึกษาคัดเลือกนักเรียนตามเกณฑ์การแข่งขันที่ส่งมาพร้อมนี้กิจกรรมละ 1 คน เข้าแข่งขันในระดับเครือข่าย
        2. เครือข่ายดำเนินการคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายกิจกรรมละ 1 คน เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 สพป.นครพนม เขต 1 ดำเนินการแข่งขันในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 ณ โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
        3. ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้โรงเรียนดำเนินการคัดเลือกนักเรียนกิจกรรมละ 1 คน เข้าแข่งขันในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 ณ โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
        4. ให้คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตามคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเครื่องมือคัดเลือกนักเรียนในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
        5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคัดเลือกในระดับโรงเรียน ระดับเครือข่ายใช้งบประมาณของสถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าแข่งขันระดับ สพฐ. เบิกจ่ายจาก สพป.นครพนม เขต 1
..........คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments