โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

โพสต์13 มิ.ย. 2560 18:27โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2560 18:28 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)...ด้วย สพฐ. ได้กำหนดจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2560 โดยแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น มุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหลวง สพป.นครพนม เขต 1 ได้กำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)
        เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) ได้จัดสถานที่การแข่งขัน จำนวนกิจกรรมในระดับประถมศึกษา 8 กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษา 5 กิจกรรม ในระดับประถมศึกษามีกิจกรรมละ 25 คน และระดับมัธยมศึกษากิจกรรมละ 40 คน....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments