โครงการประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม จังหวัดนครพนม

โพสต์5 ก.ย. 2559 11:24โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ/บ้านกุรุคุ/บ้านหนองหญ้าไซ/ปลาปากราษฎร์บำรุง และบ้านถวรนาอุดม...ตามที่ สพฐ. กำหนดให้ สพป.และสพม. ร่วมกันดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัด โดยให้ สพป.นครพนม เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงาน นั้น สพป.นครพนม เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ จึงขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ คามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ คลิกอ่านรายละเอียดที่ไฟล์ข้างล่างค่ะ
1. หนังสือราชการ  2. คำสั่งฯ  3. ประกาศฯ
ċ
หนังสือราชการแจ้ง.rar
(1833k)
npm1 admin,
5 ก.ย. 2559 11:24
Comments