โครงการปลูกฝั่งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง

โพสต์5 ม.ค. 2561 22:58โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2561 22:59 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 8 โรงเรียน ตามรุ่นที่อบรม...ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดจัดโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 โดยจะดำเนินการ ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้ครูตามรายชื่อเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  รุ่นที่ 1...รุ่นที่  2 ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม