โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบ Coaching and Mentoring Supervision เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)

โพสต์25 เม.ย. 2560 18:42โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2560 02:39 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (รายชื่อดังแนบ)...ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ได้กำหนดให้มีการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบ Coaching and Mentoring Supervision เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู และพัฒนาการนิเทศภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
        ในการนี้ จึงแจ้งให้ผู้เข้ารับการอบรมตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ เข้ารับการอบรมปฏิบัติการฯ ตามตารางการอบรมปฏิบัติการ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments