โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าาอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ภายใต้ชื่อ "ใต้ร่มมหาวชิรบารมี"

โพสต์15 ก.ค. 2560 00:08โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2560 00:09 ]
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/4359
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ด้วย สพฐ. จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 28 กรกฎาคม 2560 ภายใต้ชื่อ "ใต้ร่มมหาวชิรบารมี" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
        สพป.นครพนม เขต 1 ขอแจ้งโรงเรียนในสังกัด ส่งโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และโครงการพัฒนาความซื่อสัตย์ สุจริต เข้าร่วมพิจารณา เพื่อรับโล่รางวัล และให้โรงเรียนที่ผ่านการพิจารณา นำผลการดำเนินโครงการมาจัดนิทรรศการ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
    
Comments