โครงการจัดการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต

โพสต์6 ก.ค. 2560 04:22โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2560 10:17 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน...ด้วย สพฐ.ได้กำหนดจัดโครงการจัดการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพื้นฐานอุปนิสัยที่ดีให้กับเยาวชน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบภาพยนตร์สั้นที่มีคุณภาพมีสารประโยชน์ อันจะส่งผลดีต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน มีศักยภาพในการแข่งขัน และมีแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต สนองต่อนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0 และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจ ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตให้โรงเรียนในสังกัดทราบโดยทั่วกัน...คลิกอ่านรายละเอียด


    
Comments