โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์8 มิ.ย. 2560 09:41โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2560 09:42 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมหนองบึก 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด โดยนำหนังสือผลการประเมินภายนอกทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งรอบสอง และรอบสามมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


                                            1. หนังสือราชการ 
Comments