โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์21 มี.ค. 2560 17:53โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2560 05:15 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน... ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นหนึ่งในเขตพื้นที่เป้าหหมาย ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได้ดำเนินการแต่งตั้งกลุ่มเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือตามคำสั่งฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อดำเนินการโครงการและขอรับงบประมาณสนับสนุนต่อไป
        ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนตามคำสั่งฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 เวลา 14.00 น. ....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments