การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนและโรงเรียนในสังกัดโดยใช้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน

โพสต์25 ก.พ. 2561 10:00โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2561 10:00 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วย สพป.นครพนม เขต  มีความต้องการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของนักเรียน และโรงเรียนในสังกัดโดยใช้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
        เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ สพป.นครพนม เขต  จึงให้บุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้เข้าร่วมประชุมวางแผนในการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่  26 กุมภาพันธ์  ณ ห้องประชุมรวมใจ  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป...คลิกอ่านรยละเอียด