การยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

โพสต์5 ธ.ค. 2560 23:35โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2560 23:50 ]
เรียน ประธานเครือข่าย ทุกเครือข่ายในสังกัด...ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นธาน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน  2560 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 เวลา 09.00-16.30 น. เพื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาฯ นั้น
        สพป.นครพนม เขต 1 มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และใช้เครือข่ายเป็นฐานในการพัฒนาจึงได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) เพื่อให้ประธานเครือข่าย ดำเนินการ...คลิกอ่านรายละเอียด