การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2559

โพสต์23 ก.ย. 2559 02:25โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)...สพป.นครพนม เขต 1 ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 เพื่อนำร่องส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไปแล้วนั้น สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารทีแนบ  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Comments