การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)

โพสต์22 ส.ค. 2559 10:49โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ... ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 จะจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)  ทั้งนี้ จะดำเนินการประชุมคณะกรรมการวางแผนสร้างเครื่องมือ ในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559  ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอใช้สถานที่ในโรงเรียนของท่านจัดประชุมวางแผนและสร้างเครื่องมือดังกล่าว หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีเช่นเคย

Comments