การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตัดสินโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับ สพฐ. (OBEC English Debate Adjudication Training)

โพสต์9 มิ.ย. 2562 20:54โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2562 20:54 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกำหนดจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตัดสินโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับ สพฐ. (OBEC English Debate Adjudication Training) ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร มัวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบ และกฎเกณฑ์การโต้วาทีแบบรัญสภาเอเชีย ได้แก่ ขั้นตอนและวิธีการในการตัดสิน กฎเกณฑ์และองค์ประกอบในการให้คะแนน การให้คำอธิบายหลังการตัดสิน และเพื่อสร้างทำเนียบกรรมการตัดสินสาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมให้โรงเรียนในสังกัด สามารถสมัครได้ทาง http://debate.innoobec.com/ (หัวข้อ  adjudication Training) ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม