การอบรมพัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือการเขียนตอบ ประจำปีง

โพสต์14 ก.ย. 2561 09:30โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2561 09:34 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามบัญชีแนบท้าย)...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือการเขียนตอบ ในวันที่ 21-22 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สพป.นครพนม เขต 1
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งผู้มีรายชื่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเข้าร่วมการอบรมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...