การอบรมเชิงปฏิบัติการและรับมอบสื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน

โพสต์5 ก.ค. 2562 07:01โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2562 07:02 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)....ตามหนังสือที่อ้างถึงสพป.นครพนม เขต 1 แจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ และรับมอบสื่อการเรียนการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรเนวาด้า โฮเท็ล จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
        บัดนี้ สพป.นครพนม เขต 1ได้รับแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามโครงการดังกล่าวแล้ว จึงให้โรงเรียนแจ้งให้ข้าราชการครูที่เข้าอบรมตามโครงการดังกล่าว ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะที่ได้รับจัดสรร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม