การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์30 ส.ค. 2561 06:32โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 30 ส.ค. 2561 06:33 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง...ด้วย สพฐ. ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 26 กันยายน 2561ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) และสแกนใบสมัครส่งทางอีเมลล์ kpi.obec4@gmail.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม