การอบรมบุคลากร ตามโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดมอนเทสซอริ (Montessori) ในบริบท สพฐ.

โพสต์17 เม.ย. 2560 21:44โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2560 21:45 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม,ปลาปากราษฎร์บำรุง และโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นผู้แทนในการอบรมบุคลากร ตามโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเทสซอริ (Montessori) ในบริบท สพฐ. และกำหนดการอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19-29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมทุ่งกุลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 หลักสูตร 11 วัน นั้น
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งครูผู้สอนปฐมวัยตามรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ เข้ารับการอบรมตามวันและสถานที่ข้างต้น พร้อมนำอุปกรณ์เพื่อประกอบการผลิตสื่ออบรม ไปในวันอบรมด้วย โดยเบิกงบประมาณในการเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 รายละเอียตามที่ส่งมาพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียด

Comments