การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โพสต์17 เม.ย. 2560 21:13โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2560 21:13 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดีประจำตำบล ทุกโรงเรียน (23 โรงเรียน)... ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำการวิจัยเรื่อง โรงเรียนดีประจำตำบล สร้างคน สร้างชาติ เพื่อเป็นการสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ต่อผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอความร่วมมือให้ผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ทุกท่าน และครูผู้สอนโรงเรียนละ 5 คน ดำเนินการตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนดีประจำตำบล ตั้งแต่ปี 2553-2560 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้...คลิกอ่านรายละเอียด
        
Comments