การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โพสต์17 ต.ค. 2562 09:22โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2562 09:22 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกแห่ง....ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 1-3 รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง
        บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้วิเคราะห์ผลการประเมินแล้วพบว่า ยังมีนักเรียนำนวนหนึ่งที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ ข้อ 1) - ข้อ ๔) ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม