การตรวจสอบบัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์21 ก.พ. 2562 00:26โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2562 20:22 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน....ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดบัญชีกองทุนฯ ครบถ้วน ผ่าน https://bit.ly/๒HD๔Li๘ พร้อมส่งสำเนาบัญชีกองทุนฯ ที่ reportpcr@gmail.com ภายในวันที่ 22 d6,4kryoTN 2562
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดบัญชีกองทุนฯ ครบถ้วน ผ่าน https://bit.l.ly/๒HD๔Li๘ พร้อมส่งสำเนาบัญชีกองทุนฯ ที่ reportpcr@gmail.com ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อนึ่งเมื่อโรงเรียนดำเนินการแล้วให้รายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ทราบด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม