การติดตามผลการดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โพสต์16 ส.ค. 2559 01:51โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก บ้านหนองสะโน และบ้านกุรุคุ...ด้วยคณะติดตามผลการดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาจาก สพฐ. มีกำหนดการในการออกนิเทศติดตามความก้าวหน้า และความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของ สพป.นครพนม เขต 1 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 จึงขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีที่ส่งมาพร้อมนี้ เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง และถอดบทเรียนจากการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพของ สพป.นครพนม เขต 1 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมหนองบึก 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Comments