การติดตามผลการดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โพสต์15 ส.ค. 2559 04:32โดยnpm1 admin
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ...ด้วย คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาจาก สพฐ. มีกำหนดการในการออกติดตามความก้าวหน้า และความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของ สพป.นครพนม เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงกระบวนการในการพัฒนา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสี่ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 เวลา 08.30  น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ
Comments