การติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 1

โพสต์29 มิ.ย. 2561 19:35โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2561 19:36 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐในสังกัด รุ่นที่ 1...ด้วย สพฐ. ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 1 โดยมีจุดมุ่งเน้นผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วใขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
        ในการนี้ โรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 1 ในห้วง 3 คือ ปีงบประมาณ 2559-2561 สำหรับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สพฐ.ต้องการเก็บข้อมูลการดำเนินงานของโครงการ โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนกรอกข้อมูล Google Forms ตามลิงค์ https://goo.gl/forms/ralrXP๕GjUqSEPOF๓ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม