การถอดบทเรียน การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์27 ก.ย. 2561 18:33โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2561 18:34 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาปากน้อย และปลาปากราษฎร์บำรุง...ด้วย สพฐ. ได้มอบหมายให้ สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นเจ้าภาพในการนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในเขตตรวจราชการ ที่ 11 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณธรรม บนพื้นฐานคุณธรรมอัตลักษ์ของโรงเรียน หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทัั้ง 5 ประการ ในการ "สร้างคนดีให้บ้านเมือง"
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งผู้ที่มีรายชื่อ (ตามประกาศที่ส่งมาด้วย 1) เพื่อเข้าร่วมถอดบทเรียน การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2561 ถึง 1 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร (ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย 2) โดย สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย 3)
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม