การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โพสต์5 ธ.ค. 2561 20:00โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2561 20:10 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สพป.นครพนม เขต 1 ดำเนิน การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test :  NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ให้โรงเรียนดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในระบบ NT Access ที่เว็บไซต์ http://nt.obec.go.th แล้วนั้น
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธฺ์ิสอบผ่านระบบ NT Access ในระหว่างวันที่ 10-17 ธันวาคม 2561 หากมีปัญหาติดต่อ นายพรชัย สุวรรณบำรุง โทร.0917427649....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม