การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้่นฐาน ปีการศึกษา 2561

โพสต์5 พ.ย. 2561 20:39โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2561 20:39 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด....ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการจัดส่งข้อมูล ครั้งที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และแจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET ระหว่างวันที่ 10-31 ตุลาคม 2561 นั้น
        สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศเลขที่นั่สอบและห้องสอบในวันที่ 5 มกราคม 2562 ขอให้โรงเรียนนำข้อมูลเลขที่นั่สอบ และสถานที่สอบประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ หลังการประกาศเลขที่นั่งสอบ โรงเรียนสามารถแจ้งเพิ่ม-ลดรายชื่อนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 5-15 มกราคม 2562 และประกาศเลขที่นั่งสอบสำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษในวันที่ 20 มกราคม 2562
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ขอแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ หลังจาก สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบ (หลังวันที่ 5 มกราคม 2562) ดังนี้
        1. กลุ่มที่ 1....คลิกอ่านรายละเอียดพิ่มเติม