การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้่นฐาน ปีการศึกษา 2561

โพสต์26 ส.ค. 2561 10:25โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2561 10:26 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียน...ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์กรมหาชน) จะดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ตามลำดับ โดยขอความร่วมมือให้ สพป.นครพนม เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานดำเนินการจัดสอบ และได้แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดส่งข้อมูลนักเรียนภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ได้ตรวจสอบการจัดส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ ยังมีโรงเรียน จำนวน 72 โรงเรียน ที่ยังไม่จัดส่งข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาเร่งรัด ติดตามการจัดส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561...คลิกอ่านรายละเอียด