การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

โพสต์4 ก.ค. 2561 08:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2561 08:28 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียน...ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยขอความร่วมมือให้ สพป.นครพนม เขต 1เป็นศูนย์ประสานงานดำเนินการจัดสอบ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือให้ดำเนินการ ดังนี้
        1. โรงเรียนดำเนินการจัดส่งข้อมุลนักเรียน ระยะที่ 1 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ตามขั้นตอนการจัดส่งข้อมูลที่ส่งมาพร้อมนี้
        2. ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษากำกับดูแลการจัดส่งข้อมูลให้ทันตามกำหนด
       .........คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม