การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559

โพสต์13 ต.ค. 2559 21:20โดยnpm1 admin
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด...สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งกำหนดการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ตามลำดับ โดยขอความร่วมมือให้ สพป.นครพนม เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานดำเนินการจัดสอบนั้น ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดส่งรายละเอียดการกำหนดสนามสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2559 และขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลนักเรียนเข้าสอบโอเน็ต รอบที่ 2 เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการตามกำหนดต่อไป  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        
Comments