การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2559

โพสต์28 ส.ค. 2559 04:41โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2559 04:42 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด... สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งกำหนดการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ตามลำดับ โดย สพป.นครพนม เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานดำเนินการจัดสอบ และให้โรเรียนดำเนินการจัดส่งข้อมูลนักเรียน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นั้น จากการตรวจสอบข้อมูลศูนย์สอบ สพป.นครพนม เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น. โรงเรียนในศูนย์สอบทั้งสิ้น 281 โรงเรียน ดำเนินการจัดส่งข้อมูลแล้ว  203 โรงเรียน ยังไม่จัดส่งข้อมูล 78 โรงเรียน จึงให้โรงเรียนติดตามตรวจสอบ หากไม่ส่งข้อมูลตามกำหนดนักเรียนจะไม่มีสิทธิ์สอบ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Comments