การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

โพสต์1 ส.ค. 2559 17:00โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2559 17:01 ]
เรียนประธานเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด..ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) กำหนดให้มีการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ในปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 โดย สพป.นครพนม เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานดำเนินการจัดสอบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอความร่วมมือโรงเรียนดำเนินการตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
Comments