การทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560

โพสต์29 ธ.ค. 2560 04:31โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2561 23:00 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด...ตามที่ สพฐ. มอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษา ดำเนินการสร้างแบบทดสอบ Pre O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำไปประเมินนักเรียน และนำผลการทดสอบไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายละเอียดตามหนังสือ ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ คลิกอ่านรายละเอียด