การเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดแข่งขัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ระดับภูมิภาค

โพสต์5 มิ.ย. 2560 11:17โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2560 11:18 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุจริตต้นแบบ (โรงเรียนบ้านกุรุคุ)... ด้วย สพฐ.ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะ สุจริต 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสุจริตต้นแบบ (โรงเรียนบ้านกุรุคุ) เตรียมการนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค ในเดือน กรกฎาคม 2560 โดยจัดเตรียมรูปแบบนิทรรศการ พร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารรายงานผลการดำเนินกิจกรรม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมระดับภูมิภาค เพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ ต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments