การสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี พ.ศ.2560

โพสต์10 ก.พ. 2560 04:03โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2560 07:45 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด...ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี พ.ศ. 2560 ไป เมือ วันที่ 22 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม และประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนไปสอบรอบ 2 ไปแล้ว นั้น บัดนี้ ศูนย์สอบที่ 19 จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 เรียบร้อยแล้ว จึงให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
        1. ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 ที่ www.obecimso.net 
        2. หากชื่อ - สกุล ผิด หรือรายชื่อตกหล่น ให้แจ้ง สพป.นครพนม เขต 1 โดยด่วน
      3. สอบคัดเลือกรอบ 2 ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเชิชุมราษฎร์นุกูล อำเภอเมืองสกลนคร จัหวัดสกลนคร  ให้คุณครูผู้ฝึกสอนฝึกให้นักเรียนเขียนบันทึกความดี ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
        4. ให้นักเรียนเตรียมดินสอ 2B พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ พร้อมบัตประจำตัวประชาชนไปในวันเข้าสอบด้วย
    คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม