การศึกษาดูงานโรงเรียนในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

โพสต์30 ส.ค. 2561 06:23โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 30 ส.ค. 2561 06:23 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) และบ้านดอนแดงเจริญทอง...ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการนิเทศติดตามการจัดทำหลักสุตรโรงเรียนในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนชุมชนดอนตาล สพป.มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 30 กันยายน 2561 จึงแจ้งบุคคลต่อไปนี้ ร่วมศึกษาดูงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขึ้นรถพร้อมกัน ณ สพป.นครพนม เขต 1 เวลา 06.00 น. รายละเอียด ดังแนบ
        1. ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร )บำรุงวิทยา) และครูผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาโรงเรียนในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจ จำนวน 1 คน รวม 2 คน  2. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม