การส่งข้อมูลเพื่อทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โพสต์11 พ.ย. 2561 18:57โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2561 18:58 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรเรียนทุกโรงในสังกัด....ด้วย สพฐ. มอบหมายให้ สพป.นครพนม เขต 1 ดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 6 มีนาคม 2561เพื่อให้การทดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ของ สพฐ. สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในระบบ NT Access ที่เว็บไซต์ http://nt.obec.go.th โดยให้ดำเนินการ ดังนี้
    1. ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลโรงเรียนให้ถูกต้อง (กรณีโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนในระดับชั้นที่สอบให้ยืนยันข้อมูล สถานะในระบบเป็น "ไม่สอบ")
    2. ตรวจสอบและนำข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่านระบบ NT Access ในระหว่างวันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2561
    3. ข้อมูล Username และ Password เป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละโรงเรียนห้ามเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หากมีปัญหาติดต่อ นายพรชัย สุวรรณบำรุง โทร.0917427649 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....