การรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 (รอบ 12 เดือน)

โพสต์11 ต.ค. 2559 20:40โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2559 20:41 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ยกเว้นโรงเรียนขนาดเล็ก)...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 จะดำเนินการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน ทางระบบออนไลน์ของ สพฐ. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ดังนั้นจึงให้โรงเรียนเตรียมข้อมูลตามแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1.5.11 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแต่ 121-499 คน) และตัวชี้วัดที่ 1.5.1.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป) แล้วกรอกข้อมูลดังกล่าวในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ สพป.นครพนม เขต 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 คลิกอ่านรายละเอียด
Comments